Ps

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

ps - Visa information om aktiva processer

Kommandot `ps` används för att visa information om aktiva processer i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

ps [ALTERNATIV]

Beskrivning

Kommandot `ps` (process status) visar en ögonblicksbild av de aktuella processerna. Det kan visa information som PID (process ID), användare som kör processen, CPU-användning, minnesanvändning, och kommandot som startade processen. `ps` är ett viktigt verktyg för att övervaka systemets prestanda och felsöka problem.

Alternativ

Kommandot `ps` stöder flera alternativ som kan användas för att justera vilken information som visas och hur den visas:

 • -A, --all - Visa alla processer.
 • -a - Visa alla processer för en terminal, förutom ledarprocesser.
 • -C, --command=KOMMANDO - Välj processer efter kommando.
 • -e - Visa alla processer.
 • -f - Visa fullständig format (inklusive PPID, STIME, TTY, TIME, CMD).
 • -H - Visa en trädstruktur.
 • -u ANVÄNDARE - Visa processer för specifik användare.
 • -p PID - Visa processer med specifika PID.
 • --sort=KOLUMN - Sortera utdata efter angiven kolumn.
 • -x - Visa processer utan terminal.
 • -l - Visa lång format (inklusive F, S, UID, PID, PPID, C, PRI, NI, ADDR, SZ, WCHAN, TTY, TIME, CMD).

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `ps`-kommandot:

 • För att visa alla processer:

ps -A

 • För att visa alla processer i fullständigt format:

ps -ef

 • För att visa alla processer för en specifik användare:

ps -u användare

 • För att visa en trädstruktur av processer:

ps -H

 • För att visa processer med specifika PID:

ps -p 1234,5678

 • För att sortera processer efter minnesanvändning:

ps --sort=-%mem

 • För att visa en lång format av processer:

ps -l

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `ps`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På både macOS och de flesta Linux-distributioner är `ps` förinstallerat som en del av systemets grundläggande verktyg. På Linux tillhandahålls `ps` ofta av procps-ng-paketet.
 • Alternativ och funktioner: Medan grundläggande funktioner i `ps` är liknande på både macOS och Linux, kan vissa alternativ och utdataformat skilja sig åt beroende på implementationen av `ps`. Till exempel kan vissa alternativ som fungerar på GNU `ps` på Linux, såsom --sort, inte vara tillgängliga på BSD `ps` som används på macOS.
 • Utdataformat: Det exakta formatet på utdata kan skilja sig mellan macOS och Linux, med vissa kolumner som kan vara tillgängliga eller ordnade annorlunda beroende på operativsystemet.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `ps` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `ps`, kontrollera följande:

 • Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika system. Vissa alternativ kan vara olika eller inte tillgängliga beroende på om du använder macOS eller Linux.
 • Att du har nödvändiga rättigheter för att se information om specifika processer.
 • Att du anger korrekta PID, användarnamn eller andra parametrar när du filtrerar processlistan.

Se även

 • top - Visar systemets processoraktivitet och resurser i realtid.
 • htop - En interaktiv processövervakare med ett färgstarkt gränssnitt.
 • vmstat - Rapportera om virtuellt minne, processer och CPU-aktivitet.
 • iostat - Rapportera om CPU-statistik och ingångs-/utgångsstatistik för enheter.

Källor