Pvresize

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

pvresize

Kommandot pvresize används inom Linux Logical Volume Manager (LVM) för att ändra storleken på en befintlig fysisk volym (PV). Detta kommando tillåter systemadministratörer att öka eller minska storleken på en fysisk volym utan att förlora data som finns på de logiska volymerna (LVs) som PV:n tillhandahåller utrymme för.

Grundläggande Syntax

pvresize [options] [PhysicalVolumePath...]

Detta kommando justerar storleken på den angivna fysiska volymen enligt det lediga utrymmet på lagringsenheten eller enligt de specificerade dimensionerna.

Viktiga Punkter

  • För att utöka en PV, måste det finnas ledigt utrymme på lagringsenheten som inte är allokerat av någon partition.
  • För att minska en PV, måste du först minska storleken på den volymgrupp (VG) och de logiska volymerna (LVs) som använder PV:n, för att undvika datarförlust.

Användningsexempel

Utöka en fysisk volym på /dev/sda1 till att använda allt tillgängligt utrymme på enheten:

pvresize /dev/sda1

Optioner

  • -v eller --verbose: Ger mer detaljerad utdata under kommandots körning.
  • --setphysicalvolumesize <Size>: Anger en ny storlek direkt på den fysiska volymen. Storleken måste vara tillräckligt stor för att rymma den befintliga datan på volymen.

pvresize är ett flexibelt verktyg för att hantera storleksändringar på fysiska volymer inom ett LVM-system, vilket möjliggör dynamisk anpassning av lagringsutrymme efter behov.