Pvs

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

pvs

Kommandot pvs (Physical Volume Show) är ett verktyg inom Linux Logical Volume Manager (LVM) som ger en översikt och kompakt visning av information om alla fysiska volymer (PVs) på systemet. Detta kommando är användbart för att snabbt få en sammanfattning av de fysiska volymernas status, deras storlek, hur mycket av dem som är allokerat, och vilken volymgrupp (VG) de tillhör.

Grundläggande Syntax

pvs [options]

Kommandot utan några specifika optioner listar alla fysiska volymer på systemet tillsammans med viktig information som VG-namn, PV-storlek, och allokeringsinformation.

Viktiga Kolumner i Utdata

  • PV: Sökvägen till den fysiska volymen.
  • VG: Namnet på volymgruppen som den fysiska volymen tillhör.
  • Fmt: Formatet på LVM-metadata (t.ex. lvm2).
  • Attr: Attribut för den fysiska volymen (t.ex. om den är allokerbar eller inte).
  • PSize: Storleken på den fysiska volymen.
  • PFree: Ledigt utrymme på den fysiska volymen.

Användningsexempel

För att visa en lista över alla fysiska volymer tillsammans med utvald information:

pvs

Optioner

  • -o eller --options: Anpassar vilka kolumner som ska visas i utdatan. Exempelvis kan du använda `-o pv_name,vg_name,pv_size` för att endast visa namn på PV, namn på VG och storlek på PV.
  • --noheadings: Visar informationen utan kolumnrubriker, vilket är användbart för skriptning.
  • --nosuffix: Visar storleksrelaterade värden utan enhetssuffix för att underlätta parsing i skript.

pvs är ett nyckelverktyg för snabb översikt och hantering av fysiska volymer inom LVM, vilket underlättar effektiv administration och övervakning av LVM-konfigurationer.