Pvscan

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

```

pvscan

Kommandot pvscan är ett verktyg inom Linux Logical Volume Manager (LVM) som skannar alla hårddiskar för fysiska volymer (PVs). Detta kommando används för att upptäcka och registrera alla LVM-fysiska volymer som finns på systemet. Det är särskilt användbart i situationer där systemkonfigurationen har förändrats, till exempel efter att nya diskar har lagts till eller befintliga diskar har ändrats.

Grundläggande Syntax

pvscan [options]

När det körs utan några specifika optioner, listar pvscan alla upptäckta fysiska volymer och visar vilken volymgrupp (VG) de tillhör samt deras storlek och allokeringsstatus.

Viktiga Funktioner

  • Identifierar alla fysiska volymer på systemet, oavsett om de är allokerade till en volymgrupp eller inte.
  • Visar status för varje fysisk volym, inklusive om de är aktiva och tillgängliga för LVM-operationer.

Användningsexempel

För att utföra en snabb skanning av alla enheter och visa upptäckta fysiska volymer:

pvscan

Optioner

  • -v eller --verbose: Visar mer detaljerad information under skanningen, inklusive progressiva meddelanden om vilka enheter som skannas.
  • --cache: Uppdaterar LVM-metadatancachen med information om upptäckta fysiska volymer. Detta kan förbättra prestandan för efterföljande LVM-operationer.

pvscan är ett grundläggande verktyg för systemadministratörer och användare som behöver identifiera och hantera fysiska volymer inom LVM. Det erbjuder en omedelbar översikt över LVM-konfigurationen och hjälper till att säkerställa att systemets lagringskonfiguration är korrekt uppdaterad. ```