Vgdisplay

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

vgdisplay

Kommandot vgdisplay är ett verktyg inom Linux LVM (Logical Volume Manager) som används för att visa information om volymgrupper (VGs). Det tillhandahåller detaljerad information om egenskaperna för volymgrupper, inklusive deras storlek, namn, UUID, och status för deras fysiska volymer (PVs) och logiska volymer (LVs).

Grundläggande Användning

vgdisplay [options] [VolumeGroupName...]

Om inget volymgruppsnamn anges, visar vgdisplay information om alla volymgrupper som finns på systemet.

Viktig Utdata Från vgdisplay

 • VG Name: Namnet på volymgruppen.
 • System ID: Identifierare för systemet där volymgruppen finns, om detta används.
 • VG Access: Tillgänglighetsstatus för volymgruppen (läs/skriv, läs, etc.).
 • VG Status: Status för volymgruppen, inklusive om den är resizable, exportable, etc.
 • Maximum LV: Maximalt antal logiska volymer som kan skapas i volymgruppen.
 • Current LV: Nuvarande antal logiska volymer i volymgruppen.
 • Open LV: Antal öppna (dvs. monterade och använda) logiska volymer.
 • Maximum PV: Maximalt antal fysiska volymer som kan ingå i volymgruppen.
 • Current PV: Nuvarande antal fysiska volymer i volymgruppen.
 • VG Size: Total storlek på volymgruppen.
 • PE Size: Storlek på de fysiska extenterna som används inom volymgruppen.
 • Total PE: Totalt antal fysiska extents i volymgruppen.
 • Allocated PE: Antal allokeringar av fysiska extents.
 • Free PE / Size: Antal fria (ej allokeringar) fysiska extents och deras totala storlek.

Exempel på Användning

För att visa information om en specifik volymgrupp med namnet vgdata, använd följande kommando:

vgdisplay vgdata

Detta kommando ger en detaljerad översikt över vgdata, inklusive dess totala storlek, hur mycket utrymme som är allokerat och tillgängligt, samt information om de logiska och fysiska volymer som ingår.

Optioner

 • -v: Ger mer detaljerad information, inklusive information om individuella fysiska volymer och logiska volymer inom volymgruppen.
 • --units {b|k|m|g|t|p|e}: Anger i vilka enheter storleksrelaterad information ska visas (bytes, kilobytes, megabytes, etc.).

vgdisplay är ett viktigt verktyg för att övervaka och administrera LVM-baserade lagringssystem, och det ger administratörer möjligheten att snabbt få en översikt över tillståndet och konfigurationen av deras volymgrupper. ```