Vgextend

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

```

vgextend

Kommandot vgextend används inom Linux Logical Volume Manager (LVM) för att lägga till en eller flera fysiska volymer (PVs) till en befintlig volymgrupp (VG). Detta gör det möjligt för administratörer att enkelt utöka lagringskapaciteten för en volymgrupp genom att inkorporera ytterligare lagringsenheter.

Grundläggande Syntax

vgextend VolumeGroupName PhysicalVolumePath [PhysicalVolumePath...]
  • VolumeGroupName: Namnet på volymgruppen som ska utökas.
  • PhysicalVolumePath: Sökvägen till den fysiska volymen (eller volymerna) som ska läggas till i volymgruppen. Flera PVs kan anges genom att separera dem med mellanslag.

Viktiga Funktioner

  • Möjliggör dynamisk utökning av lagringsutrymmet inom en volymgrupp.
  • Stöder tillägg av nya fysiska lagringsenheter till LVM utan behov av att störa befintliga tjänster eller data.

Användningsexempel

För att lägga till en ny fysisk volym /dev/sdb1 till en befintlig volymgrupp vgdata:

vgextend vgdata /dev/sdb1

Optioner

  • -v eller --verbose: Ger mer detaljerad utdata under kommandots körning.
  • --autobackup y|n: Anger om LVM-metadata automatiskt ska säkerhetskopieras före operationen. Standard är y (ja).

vgextend är ett kraftfullt verktyg för att hantera lagring inom LVM, vilket ger flexibilitet att växa och anpassa lagringsutrymmet efter behov. Detta kommando är särskilt värdefullt i dynamiska miljöer där lagringsbehoven kontinuerligt förändras. ```