Vgs

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

```

vgs

Kommandot vgs står för "Volume Groups Show" och är ett verktyg inom Linux Logical Volume Manager (LVM) som används för att visa en sammanfattande lista över alla volymgrupper (VGs) på systemet. Detta kommando ger en snabb översikt av volymgrupperna, inklusive information om deras storlek, antal logiska och fysiska volymer, samt deras allokeringsstatus.

Grundläggande Syntax

vgs [options]

Utan några specifika optioner listar vgs alla volymgrupper tillsammans med viktig information som VG-namn, antal logiska volymer (LVs), antal fysiska volymer (PVs), och tillgängligt samt totalt utrymme.

Viktiga Kolumner i Utdata

  • VG: Namnet på volymgruppen.
  • #PV: Antalet fysiska volymer i volymgruppen.
  • #LV: Antalet logiska volymer i volymgruppen.
  • #SN: Antalet snapshots inom volymgruppen.
  • VSize: Total storlek på volymgruppen.
  • VFree: Ledigt utrymme inom volymgruppen.

Användningsexempel

För att visa en lista över alla volymgrupper med standardinformation:

vgs

Optioner

  • -v eller --verbose: Ger mer detaljerad utdata, inklusive ytterligare information om varje volymgrupp.
  • --noheadings: Visar informationen utan kolumnrubriker, användbart för skriptning.
  • -o eller --options: Tillåter anpassning av vilka datakolumner som ska visas. Exempelvis kan du använda `-o vg_name,vg_size` för att endast visa namn och storlek på volymgrupperna.

vgs är ett oumbärligt verktyg för snabb övervakning och administration av volymgrupper inom LVM, vilket ger administratörer möjlighet att effektivt hantera och överskåda lagringssystemets struktur och kapacitet. ```