Vgscan

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

vgscan

Kommandot vgscan är ett viktigt verktyg inom Linux Logical Volume Manager (LVM) som används för att söka efter alla volymgrupper (VGs) på ett system. Detta kommando skannar alla tillgängliga lagringsenheter för att identifiera och registrera volymgrupper, vilket gör det möjligt att upptäcka och initialisera LVM-konfigurationer efter systemändringar som till exempel tillägg av nya diskar.

Grundläggande Syntax

vgscan [options]

När det körs, söker vgscan igenom systemet och listar alla hittade volymgrupper, vilket uppdaterar LVM-metadatancachen med den senaste informationen om volymgrupperna.

Viktiga Funktioner

  • Identifierar och listar alla volymgrupper på systemet.
  • Uppdaterar LVM-metadatancachen, vilket underlättar snabb åtkomst till och hantering av volymgrupper.
  • Kan användas för att återställa LVM-metadatatillstånd efter diskändringar eller systemmigreringar.

Användningsexempel

För att skanna systemet efter volymgrupper och uppdatera LVM-metadatancachen:

vgscan

Optioner

  • -v eller --verbose: Ger utförlig information under skanningen, inklusive detaljer om de processer som utförs.
  • --mknodes: Skapar de nödvändiga enhetsnoderna i /dev för alla hittade volymgrupper, om de inte redan finns.

vgscan är ett nyckelverktyg för systemadministratörer som hanterar LVM-baserade lagringslösningar. Det säkerställer att systemets LVM-konfiguration är aktuell och korrekt reflekterad i systemets metadatancache, vilket är avgörande för effektiv lagringshantering och systemåterställning.