ARP: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
Rad 1: Rad 1:
I de komplexa flödena av digital kommunikation är det viktigt att systemen vet hur de ska kommunicera med varandra, särskilt på ett lokalt nätverk. Här spelar ARP, eller Address Resolution Protocol, en kritisk roll. Låt oss utforska detta protokoll på en teknisk nivå och förstå dess vikt i nätverkskommunikation.
== arp - Hantera ARP-cache ==
Kommandot `arp` används för att visa och manipulera ARP-cachen (Address Resolution Protocol) i Unix-liknande operativsystem.


==== Grundläggande begrepp ====
=== Syntax ===
ARP används inom IP-nätverk för att mappa en 32-bitars IP-adress till en MAC-adress (Media Access Control) som består av 48 bitar. Processen är avgörande eftersom medan högre nivås protokoll, som IP, använder IP-adresser för att identifiera specifika enheter på nätverket, används MAC-adresser på den datalänkskikt (Layer 2) för faktisk dataöverföring över det fysiska nätverket.
arp [ALTERNATIV] [KOMMANDO] [ARGUMENT]


==== ARP-meddelandets funktion ====
=== Beskrivning ===
När en enhet på ett nätverk vill kommunicera med en annan enhet och vet dess IP-adress men inte dess MAC-adress, sänder den ut ett ARP Request-meddelande i broadcast. Detta meddelande i grund och botten säger: "Vem har denna IP-adress? Vänligen meddela mig din MAC-adress."
Kommandot `arp` används för att hantera ARP-cachen. ARP används för att associera en 48-bitars hårdvaruadress (MAC-adress) med en 32-bitars IP-adress i nätverksprotokollet IPv4.


Alla maskiner i det lokala nätverket får denna begäran, men bara den med den begärda IP-adressen kommer att svara med ett ARP Reply-meddelande som innehåller den efterfrågade MAC-adressen.
=== Alternativ ===
Kommandot `arp` stöder flera alternativ och kommandon som kan användas för att visa och manipulera ARP-cachen:


==== Cachning av ARP ====
* -a [värd] - Visa ARP-poster för alla gränssnitt, eller för ett specifikt värdnamn.
För att effektivisera processen och undvika att ständigt skicka ARP-requests för samma adress, lagrar de flesta operativsystem informationen i en ARP-cache. Om en enhet behöver kommunicera med samma IP-adress igen inom en kort tid, kan den bara hämta den associerade MAC-adressen från cachen istället för att skicka en ny ARP-request.
* -n - Visa numeriska adresser istället för att lösa dem till värdnamn.
* -d värd - Ta bort ARP-posten för det angivna värdnamnet.
* -i if - Ange nätverksgränssnitt.
* -s värd hw_addr - Lägg till en statisk ARP-post.
* -v - Visa detaljerad information.


==== Säkerhetsaspekter ====
=== Exempel ===
Medan ARP är kritiskt för nätverkskommunikation, har det också blivit ett verktyg för nätverksattacker, särskilt ARP-spoofing. I en ARP-spoofing attack, skickar en illvillig enhet falska ARP-svar i ett försök att koppla sin egen MAC-adress med IP-adressen av en annan enhet, ofta en gateway. Detta kan tillåta angriparen att avlyssna eller ändra trafik som är avsedd för den ursprungliga enheten.
Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `arp`-kommandot:
[[Kategori:Nätverk]]
 
* För att visa alla ARP-poster:
<code>
arp -a
</code>
 
* För att visa ARP-poster med numeriska adresser:
<code>
arp -an
</code>
 
* För att ta bort en ARP-post:
<code>
sudo arp -d 192.168.1.1
</code>
 
* För att lägga till en statisk ARP-post:
<code>
sudo arp -s 192.168.1.1 00:11:22:33:44:55
</code>
 
* För att visa ARP-poster för ett specifikt nätverksgränssnitt:
<code>
arp -i eth0 -a
</code>
 
=== Skillnader mellan macOS och Linux ===
Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `arp` på macOS jämfört med Linux:
 
* **Tillgänglighet:** `arp`-kommandot är tillgängligt både på macOS och Linux och fungerar på samma sätt på båda plattformarna.
* **Alternativ:** De flesta alternativ som finns på `arp` är tillgängliga på både macOS och Linux. Dock kan vissa distributioner eller versioner ha mindre skillnader i alternativ och funktioner.
* **Föredraget verktyg:** På modernare Linux-distributioner rekommenderas ofta `ip neigh`-kommandot från `iproute2`-paketet som ett mer kraftfullt och flexibelt alternativ till `arp`.
 
Exempel på att använda `arp` på macOS:
* För att visa alla ARP-poster:
<code>
arp -a
</code>
 
* För att ta bort en ARP-post:
<code>
sudo arp -d 192.168.1.1
</code>
 
Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `arp` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.
 
Exempel på att använda `ip neigh` på Linux:
* För att visa alla ARP-poster:
<code>
ip neigh
</code>
 
* För att ta bort en ARP-post:
<code>
sudo ip neigh del 192.168.1.1 lladdr 00:11:22:33:44:55 dev eth0
</code>
 
=== Felsökning ===
Om du får ett felmeddelande när du använder `arp`, kontrollera följande:
 
* Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando.
* Att nätverksgränssnittet du försöker konfigurera är korrekt konfigurerat och aktivt.
* Att du har tillräckliga rättigheter för att ändra ARP-cachen (kör som root eller använd sudo).
 
=== Se även ===
* [[ip]] - Ett kraftfullt nätverksverktyg för att hantera nätverksgränssnitt, routing och tunnlar.
* [[netstat]] - Visa nätverksanslutningar, routingtabeller, gränssnittsstatistik, maskinvarustatistik och mer.
* [[ifconfig]] - Konfigurera nätverksgränssnitt.
 
=== Förklaringar vad är APR ===
 
[[Förklaring vad är ARP]]
 
=== Källor ===
* [https://man7.org/linux/man-pages/man8/arp.8.html arp manual (Linux)]
* [https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/arp-invocation.html GNU coreutils manual - arp]
* [https://ss64.com/osx/arp.html arp manual (macOS)]
 
[[Kategori:Linuxkommandon]]

Nuvarande version från 28 maj 2024 kl. 09.01

arp - Hantera ARP-cache

Kommandot `arp` används för att visa och manipulera ARP-cachen (Address Resolution Protocol) i Unix-liknande operativsystem.

Syntax

arp [ALTERNATIV] [KOMMANDO] [ARGUMENT]

Beskrivning

Kommandot `arp` används för att hantera ARP-cachen. ARP används för att associera en 48-bitars hårdvaruadress (MAC-adress) med en 32-bitars IP-adress i nätverksprotokollet IPv4.

Alternativ

Kommandot `arp` stöder flera alternativ och kommandon som kan användas för att visa och manipulera ARP-cachen:

 • -a [värd] - Visa ARP-poster för alla gränssnitt, eller för ett specifikt värdnamn.
 • -n - Visa numeriska adresser istället för att lösa dem till värdnamn.
 • -d värd - Ta bort ARP-posten för det angivna värdnamnet.
 • -i if - Ange nätverksgränssnitt.
 • -s värd hw_addr - Lägg till en statisk ARP-post.
 • -v - Visa detaljerad information.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `arp`-kommandot:

 • För att visa alla ARP-poster:

arp -a

 • För att visa ARP-poster med numeriska adresser:

arp -an

 • För att ta bort en ARP-post:

sudo arp -d 192.168.1.1

 • För att lägga till en statisk ARP-post:

sudo arp -s 192.168.1.1 00:11:22:33:44:55

 • För att visa ARP-poster för ett specifikt nätverksgränssnitt:

arp -i eth0 -a

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `arp` på macOS jämfört med Linux:

 • **Tillgänglighet:** `arp`-kommandot är tillgängligt både på macOS och Linux och fungerar på samma sätt på båda plattformarna.
 • **Alternativ:** De flesta alternativ som finns på `arp` är tillgängliga på både macOS och Linux. Dock kan vissa distributioner eller versioner ha mindre skillnader i alternativ och funktioner.
 • **Föredraget verktyg:** På modernare Linux-distributioner rekommenderas ofta `ip neigh`-kommandot från `iproute2`-paketet som ett mer kraftfullt och flexibelt alternativ till `arp`.

Exempel på att använda `arp` på macOS:

 • För att visa alla ARP-poster:

arp -a

 • För att ta bort en ARP-post:

sudo arp -d 192.168.1.1

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `arp` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Exempel på att använda `ip neigh` på Linux:

 • För att visa alla ARP-poster:

ip neigh

 • För att ta bort en ARP-post:

sudo ip neigh del 192.168.1.1 lladdr 00:11:22:33:44:55 dev eth0

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `arp`, kontrollera följande:

 • Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando.
 • Att nätverksgränssnittet du försöker konfigurera är korrekt konfigurerat och aktivt.
 • Att du har tillräckliga rättigheter för att ändra ARP-cachen (kör som root eller använd sudo).

Se även

 • ip - Ett kraftfullt nätverksverktyg för att hantera nätverksgränssnitt, routing och tunnlar.
 • netstat - Visa nätverksanslutningar, routingtabeller, gränssnittsstatistik, maskinvarustatistik och mer.
 • ifconfig - Konfigurera nätverksgränssnitt.

Förklaringar vad är APR

Förklaring vad är ARP

Källor