Arping: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== arping - Skicka ARP-begäran för att pinga en värd == Kommandot `arping` används för att skicka ARP-begäran för att kontrollera om en specifik värd är tillgänglig i nätverket. === Syntax === arping [ALTERNATIV] [VÄRD] === Beskrivning === Kommandot `arping` skickar ARP-begäran till en specifik värd för att kontrollera dess tillgänglighet. Det är användbart för att diagnostisera nätverksproblem och verifiera om en värd svarar på ARP-förfrågning...')
 
(Ingen skillnad)

Nuvarande version från 28 maj 2024 kl. 16.19

arping - Skicka ARP-begäran för att pinga en värd

Kommandot `arping` används för att skicka ARP-begäran för att kontrollera om en specifik värd är tillgänglig i nätverket.

Syntax

arping [ALTERNATIV] [VÄRD]

Beskrivning

Kommandot `arping` skickar ARP-begäran till en specifik värd för att kontrollera dess tillgänglighet. Det är användbart för att diagnostisera nätverksproblem och verifiera om en värd svarar på ARP-förfrågningar.

Alternativ

Kommandot `arping` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -0, --null - Skicka paket med tom payload.
 • -b, --broadcast - Skicka broadcast ARP-begäran.
 • -B, --backoff-factor FACTOR - Ange backoff-faktor för att öka intervallet mellan förfrågningar.
 • -c COUNT, --count COUNT - Sluta efter att ha skickat COUNT ARP-förfrågningar.
 • -C, --broadcast-reply - Acceptera ARP-svar på broadcast-förfrågningar.
 • -D, --duplicate - Svara om en IP-adress redan används.
 • -f, --fast - Vänta inte på svar innan nästa förfrågan skickas.
 • -i DEVICE, --interface DEVICE - Använd angivet nätverksgränssnitt.
 • -p, --password - Använd lösenord för certifikatbaserad autentisering.
 • -q, --quiet - Tyst läge, visa endast slutstatistik.
 • -s, --source IP - Ange käll-IP-adress att använda.
 • -t, --target MAC - Ange målets MAC-adress att använda.
 • -T TIMEOUT, --timeout TIMEOUT - Ange timeout för att vänta på svar (i sekunder).
 • -U, --unicast - Skicka unicast ARP-begäran.
 • -v, --verbose - Visa detaljerad information.
 • -w TIME, --wait TIME - Vänta TIME sekunder innan avslutning.
 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `arping`-kommandot:

 • För att skicka ARP-begäran till en värd:

arping 192.168.1.1

 • För att skicka ARP-begäran med ett specifikt nätverksgränssnitt:

arping -i eth0 192.168.1.1

 • För att skicka ett visst antal ARP-begäran och sedan avsluta:

arping -c 4 192.168.1.1

 • För att skicka ARP-begäran i tyst läge och visa endast slutstatistik:

arping -q 192.168.1.1

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `arping` på macOS jämfört med Linux:

 • Tillgänglighet: `arping`-kommandot är generellt sett tillgängligt på de flesta Linux-distributioner som en del av `iputils` eller `arping` paketet. På macOS är `arping` inte installerat som standard och kan behöva installeras via Homebrew.
 • Installation: På Linux kan `arping` installeras via paketförvaltaren (t.ex. `apt-get install arping` på Debian-baserade system). På macOS kan `arping` installeras via Homebrew med `brew install arping`.

Exempel på att installera `arping` på macOS med Homebrew:

 • Installera Homebrew om det inte redan är installerat:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

 • Installera `arping`:

brew install arping

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `arping` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `arping`, kontrollera följande:

 • Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando.
 • Att värden du försöker nå är korrekt och existerar i nätverket.
 • Att du har nätverksanslutning och nödvändiga behörigheter för att köra kommandot (vissa alternativ kan kräva root-behörigheter).

Se även

 • ping - Kontrollera anslutbarheten till en nätverksdestination.
 • arp - Hantera ARP-cache.
 • ifconfig - Konfigurera nätverksgränssnitt.

Källor