Mtr: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== mtr - My Traceroute == Kommandot `mtr` kombinerar funktionaliteten hos både `ping` och `traceroute` för att ge detaljerad information om nätverksanslutningar och nätverkshopp mellan källan och en destination. === Syntax === mtr [ALTERNATIV] [VÄRD] === Beskrivning === Kommandot `mtr` (My Traceroute) är ett nätverksdiagnosverktyg som ger kontinuerlig feedback om fördröjning och paketförlust längs varje hopp från källan till en specificerad värd. Detta...')
 
(Ingen skillnad)

Nuvarande version från 28 maj 2024 kl. 09.38

mtr - My Traceroute

Kommandot `mtr` kombinerar funktionaliteten hos både `ping` och `traceroute` för att ge detaljerad information om nätverksanslutningar och nätverkshopp mellan källan och en destination.

Syntax

mtr [ALTERNATIV] [VÄRD]

Beskrivning

Kommandot `mtr` (My Traceroute) är ett nätverksdiagnosverktyg som ger kontinuerlig feedback om fördröjning och paketförlust längs varje hopp från källan till en specificerad värd. Detta gör det användbart för att felsöka nätverksproblem.

Alternativ

Kommandot `mtr` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -4 - Använd endast IPv4.
 • -6 - Använd endast IPv6.
 • -f, --first-ttl NUMMER - Starta från det angivna hoppnumret.
 • -m, --max-ttl NUMMER - Maximalt antal hopp (TTL) att fråga.
 • -p, --split - Visa varje hopp i separata fönster (fungerar endast i terminal).
 • -r, --report - Kör i rapportläge.
 • -c, --report-cycles NUMMER - Ange antalet cykler att köra i rapportläge.
 • -s, --psize BYTES - Storleken på paketen att skicka.
 • -i, --interval SEKUNDER - Intervallet mellan frågorna i sekunder.
 • -u, --udp - Använd UDP-paket istället för ICMP ECHO.
 • -T, --tcp - Använd TCP SYN-paket istället för ICMP ECHO.
 • -a, --address ADRESS - Använd den angivna källadressen.
 • -e, --mpls - Visa MPLS-information.
 • -b, --show-ips - Visa IP-adresser i utdata.
 • -n, --no-dns - Visa numeriska adresser istället för att lösa dem till värdnamn.
 • -z, --aslookup - Utför ASN-uppslagning och visa AS-nummer.
 • -t, --curses - Använd curses-gränssnittet (standard när det är anslutet till en terminal).
 • -g, --gtk - Använd GTK+-gränssnittet.
 • -w, --raw - Visa råa utdata.
 • --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • --version - Visa versionsinformation och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `mtr`-kommandot:

 • För att spåra rutten till en värd och visa kontinuerlig feedback:

mtr example.com

 • För att använda rapportläge och köra i 10 cykler:

mtr -r -c 10 example.com

 • För att starta från det 5:e hoppet:

mtr -f 5 example.com

 • För att använda TCP SYN-paket istället för ICMP ECHO:

sudo mtr -T example.com

 • För att visa IP-adresser istället för att lösa dem till värdnamn:

mtr -n example.com

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `mtr` på macOS jämfört med Linux:

 • Tillgänglighet: `mtr`-kommandot är tillgängligt både på macOS och Linux men kan behöva installeras separat på macOS. På macOS kan det installeras via Homebrew med `brew install mtr`.
 • Installation: På de flesta Linux-distributioner är `mtr` inkluderat som en del av standardpaketen eller kan installeras via paketförvaltaren (t.ex. `apt-get install mtr` på Debian-baserade system).
 • Flaggor och alternativ: De flesta alternativ och flaggor är desamma på både macOS och Linux, men det rekommenderas att konsultera `man`-sidan på respektive plattform för att bekräfta tillgängliga alternativ.

Exempel på att installera `mtr` på macOS med Homebrew:

 • Installera Homebrew om det inte redan är installerat:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

 • Installera `mtr`:

brew install mtr

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `mtr` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `mtr`, kontrollera följande:

 • Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando.
 • Att destinationen du försöker spåra är korrekt och existerar.
 • Att du har nätverksanslutning och nödvändiga behörigheter för att köra kommandot (vissa alternativ kan kräva root-behörigheter).

Se även

 • ping - Kontrollera anslutbarheten till en nätverksdestination.
 • traceroute - Spåra nätverkshopp till en destination.
 • netstat - Visa nätverksanslutningar, routingtabeller, gränssnittsstatistik, maskinvarustatistik och mer.

Källor