Peekfd: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== peekfd - Inspektera filbeskrivare i en process == `peekfd` är ett verktyg som används för att inspektera och visa data som passerar genom filbeskrivare i en process. Detta kan vara användbart för att felsöka och analysera processers filsystem- och nätverksaktivitet. === NAMN === peekfd - Inspektera filbeskrivare i en process === SYNOPSIS === peekfd [alternativ] <pid> <fd> === BESKRIVNING === `peekfd` är ett verktyg för att inspektera data som passerar ge...')
 
(Ingen skillnad)

Nuvarande version från 7 juni 2024 kl. 12.51

peekfd - Inspektera filbeskrivare i en process

`peekfd` är ett verktyg som används för att inspektera och visa data som passerar genom filbeskrivare i en process. Detta kan vara användbart för att felsöka och analysera processers filsystem- och nätverksaktivitet.

NAMN

peekfd - Inspektera filbeskrivare i en process

SYNOPSIS

peekfd [alternativ] <pid> <fd>

BESKRIVNING

`peekfd` är ett verktyg för att inspektera data som passerar genom filbeskrivare i en process. Det kan användas för att övervaka filsystem- och nätverksaktivitet genom att visa data som läses från eller skrivs till specifika filbeskrivare.

ALTERNATIV

Kommandot `peekfd` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -v, --version - Visa programversionen.
 • -f, --follow - Fortsätt att läsa data kontinuerligt tills processen avslutas.
 • -o, --output=FILE - Skriv utdata till angiven fil.
 • -l, --lines=NUM - Begränsa antalet rader som visas.
 • -t, --timeout=TIME - Ange tidsgräns för att läsa data.
 • -q, --quiet - Undertryck alla meddelanden förutom felmeddelanden.
 • -b, --buffer-size=SIZE - Ange storlek på bufferten för att läsa data.
 • -r, --raw - Visa rådata utan att tolka den.

KOMMANDON

Kommandot `peekfd` stöder flera kommandon som kan användas för att inspektera och hantera filbeskrivare i en process:

Inspektera en filbeskrivare

`peekfd` kan användas för att visa data som passerar genom en specifik filbeskrivare i en process.

EXEMPEL

peekfd 1234 5

Detta kommando visar data som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234.

Fortsätt läsa data kontinuerligt

`peekfd` kan användas för att fortsätta läsa data kontinuerligt tills processen avslutas.

EXEMPEL

peekfd -f 1234 5

Detta kommando läser kontinuerligt data som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234 tills processen avslutas.

Skriv utdata till en fil

`peekfd` kan användas för att skriva utdata till en angiven fil.

EXEMPEL

peekfd -o output.txt 1234 5

Detta kommando skriver data som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234 till filen `output.txt`.

Begränsa antalet rader som visas

`peekfd` kan användas för att begränsa antalet rader som visas.

EXEMPEL

peekfd -l 10 1234 5

Detta kommando visar endast de första 10 raderna av data som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234.

Ange tidsgräns för att läsa data

`peekfd` kan användas för att ange en tidsgräns för att läsa data.

EXEMPEL

peekfd -t 5 1234 5

Detta kommando läser data som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234 under 5 sekunder.

Undertryck alla meddelanden förutom felmeddelanden

`peekfd` kan användas för att undertrycka alla meddelanden förutom felmeddelanden.

EXEMPEL

peekfd -q 1234 5

Detta kommando visar endast felmeddelanden för data som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234.

Ange storlek på bufferten för att läsa data

`peekfd` kan användas för att ange storleken på bufferten för att läsa data.

EXEMPEL

peekfd -b 1024 1234 5

Detta kommando läser data som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234 med en buffertstorlek på 1024 byte.

Visa rådata utan att tolka den

`peekfd` kan användas för att visa rådata utan att tolka den.

EXEMPEL

peekfd -r 1234 5

Detta kommando visar rådata som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234 utan att tolka den.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns viktiga skillnader att tänka på när man använder `peekfd` på macOS jämfört med Linux:

Tillgänglighet: `peekfd` är tillgängligt på både macOS och Linux, men vissa alternativ och funktioner kan skilja sig åt beroende på operativsystemet.

Installationssteg på Linux:

 • På Debian-baserade system:

sudo apt-get update
sudo apt-get install peekfd

 • På Red Hat-baserade system:

sudo yum install peekfd

Installationssteg på macOS: På macOS kan `peekfd` installeras via Homebrew.


brew install peekfd

Funktionalitet: De flesta funktioner som erbjuds av `peekfd` är tillgängliga på både macOS och Linux. Vissa funktioner, som att följa data kontinuerligt eller att skriva utdata till en fil, kan dock vara enklare att använda på ett operativsystem beroende på implementationen.

Användning: På Linux används `peekfd` ofta för att övervaka och felsöka processers filsystem- och nätverksaktivitet. På macOS kan användare också använda andra verktyg som `dtrace` för liknande funktioner, vilket kan vara mer bekant för macOS-användare.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `peekfd`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att processen du försöker inspektera existerar och har rätt behörigheter. Att alla nödvändiga paket och bibliotek är installerade och uppdaterade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att inspektera filbeskrivare.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "Permission denied":
 * Lösning: Kontrollera att du har nödvändiga behörigheter för att inspektera de specifika processerna eller filbeskrivarna.
 • Felmeddelande: "No such process":
 * Lösning: Kontrollera att den angivna processen existerar och är korrekt stavad.
 • Felmeddelande: "Invalid file descriptor":
 * Lösning: Kontrollera att den angivna filbeskrivaren existerar och är korrekt stavad.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`peekfd` erbjuder avancerade funktioner som kan användas för att inspektera och hantera filbeskrivare mer effektivt. Här är några exempel:

Inspektera flera filbeskrivare samtidigt


peekfd 1234 5 6 7

Använd detta kommando för att visa data som passerar genom flera filbeskrivare i processen med PID 1234.

Använda flera alternativ samtidigt


peekfd -f -o output.txt -l 10 1234 5

Använd detta kommando för att kontinuerligt läsa data, skriva utdata till en fil och begränsa antalet rader som visas.

Kombinera alternativ för specifika behov


peekfd -t 10 -b 2048 -r 1234 5

Använd detta kommando för att läsa data under en tidsgräns, med en specifik buffertstorlek och visa rådata utan tolkning.

SE ÄVEN

 • strace - Spåra systemanrop och signaler.
 • lsof - Lista öppna filer och de processer som använder dem.
 • dtrace - Dynamisk spårning av operativsystem och applikationer.
 • netstat - Visa nätverksanslutningar, routingtabeller och mer.

FÖRFATTARE

`peekfd` utvecklades av open-source-samhället och bidragsgivare.

KOLOFON

Denna sida är en del av `peekfd`-projektet. Mer information om projektet finns på ⟨https://github.com/peekfd/peekfd⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/peekfd/peekfd/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/peekfd/peekfd.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

peekfd GitHub Repository fuser manual (Linux)

peekfd - Inspektera filbeskrivare i en process

`peekfd` är ett verktyg som används för att inspektera och visa data som passerar genom filbeskrivare i en process. Detta kan vara användbart för att felsöka och analysera processers filsystem- och nätverksaktivitet.

NAMN

peekfd - Inspektera filbeskrivare i en process

SYNOPSIS

peekfd [alternativ] <pid> <fd>

BESKRIVNING

`peekfd` är ett verktyg för att inspektera data som passerar genom filbeskrivare i en process. Det kan användas för att övervaka filsystem- och nätverksaktivitet genom att visa data som läses från eller skrivs till specifika filbeskrivare.

ALTERNATIV

Kommandot `peekfd` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -v, --version - Visa programversionen.
 • -f, --follow - Fortsätt att läsa data kontinuerligt tills processen avslutas.
 • -o, --output=FILE - Skriv utdata till angiven fil.
 • -l, --lines=NUM - Begränsa antalet rader som visas.
 • -t, --timeout=TIME - Ange tidsgräns för att läsa data.
 • -q, --quiet - Undertryck alla meddelanden förutom felmeddelanden.
 • -b, --buffer-size=SIZE - Ange storlek på bufferten för att läsa data.
 • -r, --raw - Visa rådata utan att tolka den.

KOMMANDON

Kommandot `peekfd` stöder flera kommandon som kan användas för att inspektera och hantera filbeskrivare i en process:

Inspektera en filbeskrivare

`peekfd` kan användas för att visa data som passerar genom en specifik filbeskrivare i en process.

EXEMPEL

peekfd 1234 5

Detta kommando visar data som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234.

Fortsätt läsa data kontinuerligt

`peekfd` kan användas för att fortsätta läsa data kontinuerligt tills processen avslutas.

EXEMPEL

peekfd -f 1234 5

Detta kommando läser kontinuerligt data som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234 tills processen avslutas.

Skriv utdata till en fil

`peekfd` kan användas för att skriva utdata till en angiven fil.

EXEMPEL

peekfd -o output.txt 1234 5

Detta kommando skriver data som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234 till filen `output.txt`.

Begränsa antalet rader som visas

`peekfd` kan användas för att begränsa antalet rader som visas.

EXEMPEL

peekfd -l 10 1234 5

Detta kommando visar endast de första 10 raderna av data som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234.

Ange tidsgräns för att läsa data

`peekfd` kan användas för att ange en tidsgräns för att läsa data.

EXEMPEL

peekfd -t 5 1234 5

Detta kommando läser data som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234 under 5 sekunder.

Undertryck alla meddelanden förutom felmeddelanden

`peekfd` kan användas för att undertrycka alla meddelanden förutom felmeddelanden.

EXEMPEL

peekfd -q 1234 5

Detta kommando visar endast felmeddelanden för data som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234.

Ange storlek på bufferten för att läsa data

`peekfd` kan användas för att ange storleken på bufferten för att läsa data.

EXEMPEL

peekfd -b 1024 1234 5

Detta kommando läser data som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234 med en buffertstorlek på 1024 byte.

Visa rådata utan att tolka den

`peekfd` kan användas för att visa rådata utan att tolka den.

EXEMPEL

peekfd -r 1234 5

Detta kommando visar rådata som passerar genom filbeskrivare 5 i processen med PID 1234 utan att tolka den.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns viktiga skillnader att tänka på när man använder `peekfd` på macOS jämfört med Linux:

Tillgänglighet: `peekfd` är tillgängligt på både macOS och Linux, men vissa alternativ och funktioner kan skilja sig åt beroende på operativsystemet.

Installationssteg på Linux:

 • På Debian-baserade system:

sudo apt-get update
sudo apt-get install peekfd

 • På Red Hat-baserade system:

sudo yum install peekfd

Installationssteg på macOS: På macOS kan `peekfd` installeras via Homebrew.


brew install peekfd

Funktionalitet: De flesta funktioner som erbjuds av `peekfd` är tillgängliga på både macOS och Linux. Vissa funktioner, som att följa data kontinuerligt eller att skriva utdata till en fil, kan dock vara enklare att använda på ett operativsystem beroende på implementationen.

Användning: På Linux används `peekfd` ofta för att övervaka och felsöka processers filsystem- och nätverksaktivitet. På macOS kan användare också använda andra verktyg som `dtrace` för liknande funktioner, vilket kan vara mer bekant för macOS-användare.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `peekfd`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att processen du försöker inspektera existerar och har rätt behörigheter. Att alla nödvändiga paket och bibliotek är installerade och uppdaterade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att inspektera filbeskrivare.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "Permission denied":
 * Lösning: Kontrollera att du har nödvändiga behörigheter för att inspektera de specifika processerna eller filbeskrivarna.
 • Felmeddelande: "No such process":
 * Lösning: Kontrollera att den angivna processen existerar och är korrekt stavad.
 • Felmeddelande: "Invalid file descriptor":
 * Lösning: Kontrollera att den angivna filbeskrivaren existerar och är korrekt stavad.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`peekfd` erbjuder avancerade funktioner som kan användas för att inspektera och hantera filbeskrivare mer effektivt. Här är några exempel:

Inspektera flera filbeskrivare samtidigt


peekfd 1234 5 6 7

Använd detta kommando för att visa data som passerar genom flera filbeskrivare i processen med PID 1234.

Använda flera alternativ samtidigt


peekfd -f -o output.txt -l 10 1234 5

Använd detta kommando för att kontinuerligt läsa data, skriva utdata till en fil och begränsa antalet rader som visas.

Kombinera alternativ för specifika behov


peekfd -t 10 -b 2048 -r 1234 5

Använd detta kommando för att läsa data under en tidsgräns, med en specifik buffertstorlek och visa rådata utan tolkning.

SE ÄVEN

 • strace - Spåra systemanrop och signaler.
 • lsof - Lista öppna filer och de processer som använder dem.
 • dtrace - Dynamisk spårning av operativsystem och applikationer.
 • netstat - Visa nätverksanslutningar, routingtabeller och mer.

FÖRFATTARE

`peekfd` utvecklades av open-source-samhället och bidragsgivare.

KOLOFON

Denna sida är en del av `peekfd`-projektet. Mer information om projektet finns på ⟨https://github.com/peekfd/peekfd⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/peekfd/peekfd/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/peekfd/peekfd.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

peekfd GitHub Repository fuser manual (Linux)