Top: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 63: Rad 63:
'''top''' är en del av procps-ng-paketet och är skrivet av diverse författare. För mer information, besök [http://procps.sourceforge.net/ procps-ng hemsida].
'''top''' är en del av procps-ng-paketet och är skrivet av diverse författare. För mer information, besök [http://procps.sourceforge.net/ procps-ng hemsida].
[[Kategori:Processkommando]]
[[Kategori:Processkommando]]
[[Kategori:Systemövervakning]]

Versionen från 20 maj 2024 kl. 06.30

Mall:Man sida

Namn

top - visa uppgifter om systemets processer

Synopsis

top [ -b ] [ -c ] [ -d delay ] [ -H ] [ -i ] [ -n iterations ] [ -p pid ] [ -s ] [ -u user ] [ -U user ] [ -w ]

Beskrivning

top visar uppgifter om systemets processer, inklusive information om CPU-användning, minnesanvändning, och mycket mer. Programmet är interaktivt och ger användaren möjlighet att sortera och filtrera processlistan.

Alternativ

 • -b: Batch-läge; användbart för att skicka utdata till en fil eller en annan kommando.
 • -c: Växla visning av kommandoraden eller endast kommandonamn.
 • -d delay: Ställ in fördröjning mellan uppdateringar (i sekunder).
 • -H: Visa trådar istället för processer.
 • -i: Ignorera inaktiva processer.
 • -n iterations: Ange antal uppdateringar innan top avslutar.
 • -p pid: Visa endast specifik process-ID.
 • -s: Säkert läge; undvik kommandon som kan påverka systemet.
 • -u user: Visa endast processer som tillhör specificerad användare.
 • -U user: Visa endast processer som tillhör specificerad användare (samma som -u).
 • -w: Växla mellan brett och normalt format.

Interaktiva kommandon

När top körs kan du använda följande tangentkommandon för att navigera och visa olika typer av information:

 • space: Uppdatera omedelbart.
 • P: Sortera efter CPU-användning.
 • M: Sortera efter minnesanvändning.
 • T: Sortera efter kumulativ tid.
 • 1: Växla visning av CPU:er individuellt eller som en sammanfattning.
 • h, ?: Visa hjälpskärm.
 • k: Döda en process; du kommer att bli ombedd att ange PID och signal.
 • r: Ändra prioritet för en process; du kommer att bli ombedd att ange PID och ny prioritet.
 • q: Avsluta top.

Exempel

Starta top med en uppdateringsfrekvens på 5 sekunder:

top -d 5

Visa endast processer som tillhör användaren "root":

top -u root

Visa detaljer om process med PID 1234:

top -p 1234

Filer

 • /proc: Katalog som innehåller systeminformation som används av top.

Se även

Författare

top är en del av procps-ng-paketet och är skrivet av diverse författare. För mer information, besök procps-ng hemsida.