Cp

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

cp - Kopiera filer och kataloger

Kommandot `cp` används för att kopiera filer och kataloger i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

cp [ALTERNATIV]... KÄLLA... MÅL

Beskrivning

Kommandot `cp` kopierar filer och kataloger från en plats (källa) till en annan (mål). Om flera filer anges som källa och målet är en katalog, kopieras alla filer till den katalogen.

Alternativ

 • `-a, --archive` - Bevara så mycket som möjligt av strukturen och attributen för källfilerna.
 • `-f, --force` - Tvinga kopiering genom att ta bort målfilen om den redan finns.
 • `-i, --interactive` - Fråga användaren innan en befintlig fil skrivs över.
 • `-r, --recursive` - Kopiera kataloger rekursivt.
 • `-u, --update` - Kopiera bara om källfilen är nyare än målfilen eller om målfilen inte finns.
 • `-v, --verbose` - Visa detaljerad information om vad som kopieras.
 • `--backup` - Skapa säkerhetskopior av befintliga filer som ska skrivas över.
 • `--parents` - Bevara hela sökvägen för källfilerna när de kopieras.

Exempel

 • För att kopiera en fil till en annan fil:

cp fil1 fil2

 • För att kopiera en fil till en katalog:

cp fil1 katalog/

 • För att kopiera en katalog och dess innehåll rekursivt:

cp -r katalog1 katalog2

 • För att kopiera en fil med bekräftelse innan en befintlig fil skrivs över:

cp -i fil1 fil2

 • För att kopiera en fil och bevara attribut som tidstämplar:

cp -a fil1 fil2

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `cp`, kontrollera följande:

 • Att källfilen eller källkatalogen existerar.
 • Att du har rättigheter att läsa källfilen och skriva till målplatsen.
 • Att målplatsen har tillräckligt med ledigt utrymme.

Se även

 • mv - Flytta eller byta namn på filer och kataloger.
 • rm - Ta bort filer eller kataloger.

Källor