Mv

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Självklart, här är en översatt manualsida för `mv`-kommandot i MediaWiki-format:

```mediawiki

mv - Flytta eller byta namn på filer och kataloger

Kommandot `mv` används för att flytta eller byta namn på filer och kataloger i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

mv [ALTERNATIV]... KÄLLA... MÅL

Beskrivning

Kommandot `mv` flyttar filer eller kataloger från en plats (källa) till en annan (mål). Det kan också användas för att byta namn på filer eller kataloger.

Alternativ

 • `-f, --force` - Tvinga flyttningen genom att skriva över befintliga filer utan att fråga.
 • `-i, --interactive` - Fråga användaren innan en befintlig fil skrivs över.
 • `-n, --no-clobber` - Skriv inte över någon befintlig fil.
 • `-u, --update` - Flytta endast om källfilen är nyare än målfilen eller om målfilen inte finns.
 • `-v, --verbose` - Visa detaljerad information om vad som flyttas.
 • `--backup` - Skapa säkerhetskopior av befintliga filer som ska skrivas över.
 • `--suffix=SUFFIX` - Använd detta suffix för säkerhetskopior.
 • `--target-directory=DIREKTORIUM` - Flytta alla källor till detta mål.

Exempel

 • För att flytta en fil till en annan plats:

mv fil1 katalog/

 • För att byta namn på en fil:

mv gammalt_namn nytt_namn

 • För att flytta flera filer till en katalog:

mv fil1 fil2 fil3 katalog/

 • För att flytta en fil med bekräftelse innan en befintlig fil skrivs över:

mv -i fil1 katalog/

 • För att flytta en fil och skapa en säkerhetskopia av den befintliga filen:

mv --backup fil1 katalog/

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `mv`, kontrollera följande:

 • Att källfilen eller källkatalogen existerar.
 • Att du har rättigheter att läsa källfilen och skriva till målplatsen.
 • Att målplatsen har tillräckligt med ledigt utrymme.

Se även

 • cp - Kopiera filer eller kataloger.
 • rm - Ta bort filer eller kataloger.

Källor