Fuser: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== fuser - Identifiera processer som använder filer eller sockets == `fuser` är ett verktyg som används för att visa vilka processer som använder specifika filer, filer på ett filsystem eller nätverksportar. Det kan också användas för att avsluta dessa processer. === NAMN === fuser - Identifiera processer som använder filer eller sockets === SYNOPSIS === fuser [alternativ] [filer|sockets] === BESKRIVNING === `fuser` visar vilka processer som har öppnat e...')
 
(Ingen skillnad)

Nuvarande version från 7 juni 2024 kl. 12.43

fuser - Identifiera processer som använder filer eller sockets

`fuser` är ett verktyg som används för att visa vilka processer som använder specifika filer, filer på ett filsystem eller nätverksportar. Det kan också användas för att avsluta dessa processer.

NAMN

fuser - Identifiera processer som använder filer eller sockets

SYNOPSIS

fuser [alternativ] [filer|sockets]

BESKRIVNING

`fuser` visar vilka processer som har öppnat en viss fil, fil på ett filsystem eller nätverksport. Det kan också användas för att avsluta dessa processer. Detta är användbart för systemadministratörer som behöver undersöka vilken process som förhindrar att en fil tas bort eller ett filsystem avmonteras.

ALTERNATIV

Kommandot `fuser` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -a, --all - Visa alla filer som anges i kommandoraden. Som standard visas endast filer som används av någon process.
 • -i, --interactive - Fråga användaren innan processer avslutas.
 • -k, --kill - Avsluta alla processer som använder de angivna filerna eller sockets.
 • -l, --list-signals - Lista alla signaler som kan skickas av kommandot.
 • -m, --mount - Visa alla processer som använder någon del av ett filsystem.
 • -M, --ismountpoint - Kontrollera om argumentet är en monteringspunkt.
 • -n, --namespace SPACE - Välj vilken namnrymd som ska användas (filer, tcp, udp).
 • -s, --silent - Undertryck felmeddelanden.
 • -SIGNAL - Skicka den angivna signalen till processerna.
 • -u, --user - Visa användarnamn och PID för processerna.
 • -v, --verbose - Aktivera detaljerad utdata.
 • -w, --writeonly - Visa endast processer med skrivåtkomst.
 • -V, --version - Visa programversionen.
 • -4 - Visa endast IPv4-adresser.
 • -6 - Visa endast IPv6-adresser.

KOMMANDON

Kommandot `fuser` stöder flera kommandon som kan användas för att identifiera och hantera processer som använder filer, filsystem eller nätverksportar:

Kontrollera processer som använder en fil

`fuser` kan användas för att visa vilka processer som har en viss fil öppen.

EXEMPEL

fuser /var/log/syslog

Detta kommando visar alla processer som använder filen `/var/log/syslog`.

Avsluta processer som använder en fil

`fuser` kan användas för att avsluta processer som använder en viss fil.

EXEMPEL

fuser -k /var/log/syslog

Detta kommando avslutar alla processer som använder filen `/var/log/syslog`.

Kontrollera processer som använder en nätverksport

`fuser` kan användas för att visa vilka processer som använder en viss nätverksport.

EXEMPEL

fuser -n tcp 80

Detta kommando visar alla processer som använder TCP-port 80.

Kontrollera processer som använder ett filsystem

`fuser` kan användas för att visa vilka processer som använder ett visst filsystem.

EXEMPEL

fuser -m /mnt/data

Detta kommando visar alla processer som använder filsystemet monterat på `/mnt/data`.

Skicka en specifik signal till processer

`fuser` kan användas för att skicka en specifik signal till processer som använder en viss fil eller port.

EXEMPEL

fuser -k -TERM /var/log/syslog

Detta kommando skickar SIGTERM till alla processer som använder filen `/var/log/syslog`.

Visa detaljerad utdata

`fuser` kan användas för att visa detaljerad information om processerna som använder en viss fil eller port.

EXEMPEL

fuser -v /var/log/syslog

Detta kommando visar detaljerad information om alla processer som använder filen `/var/log/syslog`.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns viktiga skillnader att tänka på när man använder `fuser` på macOS jämfört med Linux:

Tillgänglighet: `fuser` är tillgängligt på både macOS och Linux, men vissa alternativ och funktioner kan skilja sig åt beroende på operativsystemet.

Installationssteg på Linux:

 • På Debian-baserade system:

sudo apt-get update
sudo apt-get install psmisc

 • På Red Hat-baserade system:

sudo yum install psmisc

Installationssteg på macOS: På macOS kan `fuser` installeras via Homebrew.


brew install psmisc

Funktionalitet: De flesta funktioner som erbjuds av `fuser` är tillgängliga på både macOS och Linux. Vissa funktioner, som att skicka specifika signaler till processer, kan dock vara enklare att använda på ett operativsystem beroende på implementationen.

Användning: På Linux används `fuser` ofta för att hantera processer som använder filer och nätverksportar. På macOS kan användare också använda `lsof` för liknande funktioner, vilket kan vara mer bekant för macOS-användare.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `fuser`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att filen eller porten du försöker använda existerar och har rätt behörigheter. Att alla nödvändiga paket och bibliotek är installerade och uppdaterade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att avsluta processer.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "Permission denied":
 * Lösning: Kontrollera att du har nödvändiga behörigheter för att hantera de specifika processerna eller filerna.
 • Felmeddelande: "No such file or directory":
 * Lösning: Kontrollera att den angivna filen eller porten existerar och är korrekt stavad.
 • Felmeddelande: "Operation not permitted":
 * Lösning: Kontrollera att du har tillräckliga användarrättigheter för att utföra den begärda operationen.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`fuser` erbjuder avancerade funktioner som kan användas för att hantera processer mer effektivt. Här är några exempel:

Kontrollera processer med skrivåtkomst


fuser -w /var/log/syslog

Använd detta kommando för att visa processer som har skrivåtkomst till filen `/var/log/syslog`.

Använda tyst läge


fuser -s /var/log/syslog

Använd detta kommando för att undertrycka felmeddelanden när du kontrollerar processer som använder filen `/var/log/syslog`.

Använda en specifik namnrymd


fuser -n udp 123

Använd detta kommando för att visa processer som använder UDP-port 123.

SE ÄVEN

 • lsof - Lista öppna filer och de processer som använder dem.
 • ps - Visa information om aktiva processer.
 • kill - Skicka signaler till processer.
 • netstat - Visa nätverksanslutningar, routingtabeller och mer.

FÖRFATTARE

`fuser` utvecklades av Werner Almesberger och bidragsgivare som en del av `psmisc`-projektet.

KOLOFON

Denna sida är en del av `psmisc`-projektet. Mer information om projektet finns på ⟨https://gitlab.com/psmisc/psmisc⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://gitlab.com/psmisc/psmisc/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://gitlab.com/psmisc/psmisc.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

fuser manual (Linux) psmisc GitLab Repository


fuser - Identifiera processer som använder filer eller sockets

`fuser` är ett verktyg som används för att visa vilka processer som använder specifika filer, filer på ett filsystem eller nätverksportar. Det kan också användas för att avsluta dessa processer.

NAMN

fuser - Identifiera processer som använder filer eller sockets

SYNOPSIS

fuser [alternativ] [filer|sockets]

BESKRIVNING

`fuser` visar vilka processer som har öppnat en viss fil, fil på ett filsystem eller nätverksport. Det kan också användas för att avsluta dessa processer. Detta är användbart för systemadministratörer som behöver undersöka vilken process som förhindrar att en fil tas bort eller ett filsystem avmonteras.

ALTERNATIV

Kommandot `fuser` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -a, --all - Visa alla filer som anges i kommandoraden. Som standard visas endast filer som används av någon process.
 • -i, --interactive - Fråga användaren innan processer avslutas.
 • -k, --kill - Avsluta alla processer som använder de angivna filerna eller sockets.
 • -l, --list-signals - Lista alla signaler som kan skickas av kommandot.
 • -m, --mount - Visa alla processer som använder någon del av ett filsystem.
 • -M, --ismountpoint - Kontrollera om argumentet är en monteringspunkt.
 • -n, --namespace SPACE - Välj vilken namnrymd som ska användas (filer, tcp, udp).
 • -s, --silent - Undertryck felmeddelanden.
 • -SIGNAL - Skicka den angivna signalen till processerna.
 • -u, --user - Visa användarnamn och PID för processerna.
 • -v, --verbose - Aktivera detaljerad utdata.
 • -w, --writeonly - Visa endast processer med skrivåtkomst.
 • -V, --version - Visa programversionen.
 • -4 - Visa endast IPv4-adresser.
 • -6 - Visa endast IPv6-adresser.

KOMMANDON

Kommandot `fuser` stöder flera kommandon som kan användas för att identifiera och hantera processer som använder filer, filsystem eller nätverksportar:

Kontrollera processer som använder en fil

`fuser` kan användas för att visa vilka processer som har en viss fil öppen.

EXEMPEL

fuser /var/log/syslog

Detta kommando visar alla processer som använder filen `/var/log/syslog`.

Avsluta processer som använder en fil

`fuser` kan användas för att avsluta processer som använder en viss fil.

EXEMPEL

fuser -k /var/log/syslog

Detta kommando avslutar alla processer som använder filen `/var/log/syslog`.

Kontrollera processer som använder en nätverksport

`fuser` kan användas för att visa vilka processer som använder en viss nätverksport.

EXEMPEL

fuser -n tcp 80

Detta kommando visar alla processer som använder TCP-port 80.

Kontrollera processer som använder ett filsystem

`fuser` kan användas för att visa vilka processer som använder ett visst filsystem.

EXEMPEL

fuser -m /mnt/data

Detta kommando visar alla processer som använder filsystemet monterat på `/mnt/data`.

Skicka en specifik signal till processer

`fuser` kan användas för att skicka en specifik signal till processer som använder en viss fil eller port.

EXEMPEL

fuser -k -TERM /var/log/syslog

Detta kommando skickar SIGTERM till alla processer som använder filen `/var/log/syslog`.

Visa detaljerad utdata

`fuser` kan användas för att visa detaljerad information om processerna som använder en viss fil eller port.

EXEMPEL

fuser -v /var/log/syslog

Detta kommando visar detaljerad information om alla processer som använder filen `/var/log/syslog`.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns viktiga skillnader att tänka på när man använder `fuser` på macOS jämfört med Linux:

Tillgänglighet: `fuser` är tillgängligt på både macOS och Linux, men vissa alternativ och funktioner kan skilja sig åt beroende på operativsystemet.

Installationssteg på Linux:

 • På Debian-baserade system:

sudo apt-get update
sudo apt-get install psmisc

 • På Red Hat-baserade system:

sudo yum install psmisc

Installationssteg på macOS: På macOS kan `fuser` installeras via Homebrew.


brew install psmisc

Funktionalitet: De flesta funktioner som erbjuds av `fuser` är tillgängliga på både macOS och Linux. Vissa funktioner, som att skicka specifika signaler till processer, kan dock vara enklare att använda på ett operativsystem beroende på implementationen.

Användning: På Linux används `fuser` ofta för att hantera processer som använder filer och nätverksportar. På macOS kan användare också använda `lsof` för liknande funktioner, vilket kan vara mer bekant för macOS-användare.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `fuser`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att filen eller porten du försöker använda existerar och har rätt behörigheter. Att alla nödvändiga paket och bibliotek är installerade och uppdaterade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att avsluta processer.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "Permission denied":
 * Lösning: Kontrollera att du har nödvändiga behörigheter för att hantera de specifika processerna eller filerna.
 • Felmeddelande: "No such file or directory":
 * Lösning: Kontrollera att den angivna filen eller porten existerar och är korrekt stavad.
 • Felmeddelande: "Operation not permitted":
 * Lösning: Kontrollera att du har tillräckliga användarrättigheter för att utföra den begärda operationen.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`fuser` erbjuder avancerade funktioner som kan användas för att hantera processer mer effektivt. Här är några exempel:

Kontrollera processer med skrivåtkomst


fuser -w /var/log/syslog

Använd detta kommando för att visa processer som har skrivåtkomst till filen `/var/log/syslog`.

Använda tyst läge


fuser -s /var/log/syslog

Använd detta kommando för att undertrycka felmeddelanden när du kontrollerar processer som använder filen `/var/log/syslog`.

Använda en specifik namnrymd


fuser -n udp 123

Använd detta kommando för att visa processer som använder UDP-port 123.

SE ÄVEN

 • lsof - Lista öppna filer och de processer som använder dem.
 • ps - Visa information om aktiva processer.
 • kill - Skicka signaler till processer.
 • netstat - Visa nätverksanslutningar, routingtabeller och mer.

FÖRFATTARE

`fuser` utvecklades av Werner Almesberger och bidragsgivare som en del av `psmisc`-projektet.

KOLOFON

Denna sida är en del av `psmisc`-projektet. Mer information om projektet finns på ⟨https://gitlab.com/psmisc/psmisc⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://gitlab.com/psmisc/psmisc/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://gitlab.com/psmisc/psmisc.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

fuser manual (Linux) psmisc GitLab Repository