LVM

Från Wiki.linux.se
Version från den 21 februari 2024 kl. 06.39 av Admin (diskussion | bidrag) (→‎Ändra storlek på en logisk volym:)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

LVM "Logical Volume Manager"

är ett verktyg som tillåter för hantering av lagringsenheter på ett flexibelt sätt. Med LVM kan du skapa, ändra och radera logiska volymer eller partitioner på hårddiskar och andra lagringsenheter utan att behöva stänga av systemet. Detta ger en större flexibilitet jämfört med traditionella partitioneringsmetoder.

Några av de viktigaste funktionerna med LVM inkluderar möjligheten att:

  • Ändra storlek på volymer: Du kan utöka eller minska storleken på logiska volymer dynamiskt, vilket är praktiskt när dina lagringsbehov förändras.
  • Snapshots: Möjlighet att ta ögonblicksbilder (snapshots) av systemet vid en viss tidpunkt, vilket kan vara användbart för backup och återställning.
  • Striping och mirroring: Förbättra prestanda genom att stripa data över flera fysiska enheter eller öka dataredundans genom att spegla data på två eller fler enheter.

Genom att använda LVM kan SysOpen och användare hantera diskutrymme mer effektivt och flexibelt, anpassa lagringskonfigurationer efter behov utan att förlora data eller drifttid.


Att använda LVM (Logical Volume Manager) i Linux är ett kraftfullt sätt att hantera lagringsutrymmet mer flexibelt jämfört med traditionella partitioneringsmetoder. Med LVM kan du enkelt ändra storleken på volymer, skapa snapshots och hantera lagringsenheter över flera fysiska diskar. Här är en grundläggande guide för att komma igång med LVM:

Installera LVM

Först och främst, se till att LVM är installerat på ditt system. På de flesta Linux-distributioner kan du installera LVM med ditt pakethanteringssystem. Till exempel, på Ubuntu eller Debian-baserade system, kör:


sudo apt update && sudo apt install lvm2

Förbereda Fysiska Volymen

För att använda en disk eller partition med LVM, måste du först konvertera den till en "fysisk volym" (PV). Anta att du vill använda `/dev/sda1` som en del av ditt LVM-system, kör då:


sudo pvcreate /dev/sda1


Du kan kontrollera statusen för dina fysiska volymer med `pvdisplay`.

Skapa Volymgruppen

En volymgrupp (VG) är en pool av lagringsutrymme som består av en eller flera fysiska volymer. Du kan skapa en volymgrupp med `vgcreate` kommandot. Till exempel, för att skapa en volymgrupp som heter `vg01` med `/dev/sda1`, kör:


sudo vgcreate vg01 /dev/sda1

Använd `vgdisplay` för att visa information om dina volymgrupper.

Skapa Logiska Volymen

Inom en volymgrupp kan du skapa en eller flera logiska volymer (LV). Det här är de "partitioner" som du faktiskt kommer att formatera och montera. För att skapa en logisk volym, använd `lvcreate`. Till exempel, för att skapa en logisk volym som heter `lv01` inom `vg01` med en storlek av 10GB, kör:

sudo lvcreate -L 10G -n lv01 vg01

Du kan se dina logiska volymer med `lvdisplay`.

Formatera och Montera den Logiska Volymen

Nu när du har skapat en logisk volym, kan du formatera den med ett filsystem och sedan montera den. Till exempel, för att formatera `lv01` med ext4 och montera den:


sudo mkfs.ext4 /dev/vg01/lv01

sudo mount /dev/vg01/lv01 /mnt/myvolume


Byt ut `/mnt/myvolume` med den katalog där du vill montera volymen.

Hantera LVM

Ändra storlek på en logisk volym:

Du kan utöka eller minska storleken på en logisk volym med `lvextend` eller `lvreduce`.

Skapa snapshots

LVM tillåter dig att skapa snapshots av dina logiska volymer, vilket kan vara användbart för säkerhetskopior.

Ta bort volymer

Om du inte längre behöver en logisk volym, kan du ta bort den med `lvremove`.

LVM är ett kraftfullt verktyg som erbjuder mycket flexibilitet, men det är också komplicerat. Se till att du förstår de kommandon du använder och deras effekter, särskilt när det gäller att ändra storlek på och ta bort volymer, eftersom felaktiga åtgärder kan leda till datarförlust. För djupare förståelse och avancerade funktioner, kolla in `man` sidorna för de olika LVM-kommandona (`man pvcreate`, `man vgcreate`, `man lvcreate`, etc.).